facebooktwitter instagram youtube

Notícies

Trobada de pastoral a Roma de laics i religioses de la Sagrada Família d’Urgell

Del 20 al 26 de març un grup de laics representants dels equips directius i dels equips de pastoral dels diferents centres educatius i assistencials de la Congregació de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell es van reunir a Roma per reflexionar sobre la pastoral als seus centres.

Va ser una trobada molt enriquidora per a tots, de fraternitat i de plantejament de nous reptes sota el carisma de la fundadora, Anna Ma Janer i Anglarill. Una magnífica oportunitat per  constatar que tots els centres de la Congregació formen una autèntica família i, malgrat la distància física, comparteixen un mateix horitzó, l’evangeli, i un mateix camí, el d’Anna Ma Janer.

Durant la trobada es va aprofundir en el llibre del Papa Francesc, Evangelii Gaudium, La joia de l'Evangeli, com a punt de partida per a un nou impuls de la pastoral en tots els àmbits de la comunitat educativa i assistencial. Cal deixar l’arca de noè, per sortir a contemplar la realitat: Contemplar, discernir, proposar i somiar. La vocació del laic és fonamental per a la Institució, un estil de fer i de ser compartit amb les religioses: la caritat feta servei estimant i servint sempre i en tot.

Divendres a la nit va tenir lloc la nit de la caritat al voltant de l’estació de trens Termini. Els participants a la trobada van repartir pa i aigua entre les persones que dormen en aquella zona convençuts que “ignorar el pobre és ignorar a Déu” tal com diu el Papa Francesc. El pa com a símbol de la fam de la Humanitat que ens crida al compromís i a la justícia social.

Dissabte es van visitar tres llocs sants de Roma: la basílica de Sant Pere del Vaticà, Sant Pau Extramurs i les Catacombes de Domitilia. En aquests tres indrets tan significatius es va gaudir de moments de pregària col·lectiva i es celebrà una eucaristia. També, tal com van fer al 1965 un grup de bisbes reunits a les catacombes de Santa Domitila,  els assistents a aquesta trobada de pastoral van signar un pacte a les catacombes en què es comprometien a ser fidels a l’esperit de Jesús i a ser portadors del carisma d’Anna Ma Janer als seus centres.

Segur que aquesta trobada serà un nou impuls per a la pastoral de tots els centres que formen part de la Congregació de la Sagrada Família d’Urgell.