facebooktwitter instagram youtube

Principis pedagògics

PRINCIPIS PEDAGÒGICS

El projecte pedagògic dels nostres centres és el marc de referència que ens orienta.
Desenvolupem els seus principis amb la complicitat de tots els qui formem part de la comunitat educativa.

principispedagogics

 

Alumnes protagonistes del seu procés educatiu

1alumnesEls alumnes són els protagonistes del seu propi procés d'aprenentatge. Promovem la seva motivació i implicació personal perquè aprenguin a aprendre. El nostre repte és que gaudeixin fent-ho, tot i que sabem que l'aprenentatge és lent i requereix de constància, esforç personal, paciència, planificació i valentia per tornar a començar quan les coses no surten com havíem pensat.

Educadors acompanyants dels alumnes

2educadorsDes del tracte proper i senzill, els nostres educadors es comprometen a conèixer i acceptar cada alumne tal com és i a descobrir les seves capacitats i necessitats educatives per reforçar el millor de cadascun d'ells. Els educadors són acompanyants en el procés educatiu. 

Tenim cura de cadascun dels nostres alumnes

3atenemAtenem els alumnes tenint en compte les seves capacitats, fortaleses i ritmes d'aprenentatge i sabent que el nostre objectiu és la formació integral de tots i cadascun d'ells. En aquest sentit, estudiem i seleccionem els mètodes que ajuden a personalitzar l'educació: tutories, orientació, programes adaptats. Creiem que l'educació ha de ser inclusiva.

Aprenem de la vida i per a la vida

4aprenemEl nostre itinerari pedagògic integra els quatre aprenentatges fonamentals; aprendre a conèixer, descobrir i comprendre; aprendre a conviure amb els altres; aprendre a fer per afrontar situacions diverses i aprendre a ser per construir-se internament.

La nostra metodologia és experiencial i motivadora per tal que l'aprenentatge sigui significatiu. Formem als alumnes perquè desenvolupin una mirada àmplia i crítica de la realitat que els permeti aprendre de manera permanent. Entenem que progressivament configuraran les aptituds, actituds, valors i criteris que, en el futur, els faran persones lliures i autònomes. 

Fomentem el treball cooperatiu

5fomentemPromovem les relacions de col·laboració i d'ajuda mútua partint del reconeixement positiu i la confiança en els nostres alumnes. Els preparem perquè puguin treballar amb persones diverses i sàpiguen afrontar els conflictes propis de la convivència de manera responsable.

Entenem que aprendre junts genera una interdependència positiva i un sentiment d'unitat, solidaritat i generositat. S'entrenen per donar i rebre i, d'aquesta manera, afavorim l'adquisició de competències que van més enllà dels coneixements teòrics. 

Treballem la gestió de les emocions

6treballemEstem convençuts que l'aprenentatge és complet i profund quan és emocional. La gestió de les emocions és necessària per al creixement personal i la maduració de l'alumne i ajuda a l'equilibri i desenvolupament de les pròpies capacitats. L'hàbit de la reflexió i de la interiorització els ajuda a identificar, reconèixer, aprofundir i analitzar les seves emocions i, d'aquesta manera, a afrontar el que viuen i senten. Tot plegat, els condueix a conèixer, valorar i generar empatia amb l’altre.

Respectem i valorem la vida

7respectemVolem ajudar els nostres alumnes a desenvolupar la capacitat d’admirar-se per les coses senzilles, de reconèixer el valor del planeta en què vivim i de respectar-lo.  També pretenem que siguin capaços de donar gràcies per tot el que rebem i suscitar en ells el desig de millorar el món.

Eduquem en el respecte i l'acollida de totes les manifestacions de vida, en el reconeixement de la dignitat de cada persona, en la defensa de la pau i la justícia i en el rebuig a tota mena de discriminació.

Descobrim les nostres arrels i acollim la diferència

8descobrimDonem prioritat a l'amor i el coneixement de la pròpia terra, cultura, llengua, costums i tradicions. Des del respecte, valorem altres realitats culturals que ens enriqueixen i ens ajuden sortir a l’encontre de l'altre. La interculturalitat es viu en els nostres centres com a font de riquesa que ens obre a l'acollida i al diàleg. 

Ensenyem a comunicar-nos i promovem el plurilingüisme

9ensenyemEduquem els nostres alumnes per comunicar-se en un món global i perquè siguin capaços de gestionar, tractar i transmetre la informació. Pretenem que adquireixin un domini del llenguatge oral i escrit. Afavorim la vivència de situacions en les quals els resulti necessari narrar, dialogar i exposar les seves idees i punts de vista per enfortir les seves competències comunicatives. Els preparem perquè, a més de les pròpies, dominin altres llengües. Per això apostem pels projectes multilingües.

Integrem les noves tecnologies

10integremLes eines tecnològiques estan integrades a l'aula com ho estan a la vida quotidiana. Ensenyem els nostres alumnes a prendre consciència de l'ajuda que aporten a l'aprenentatge però, més enllà del seu ús instrumental i comunicatiu, pretenem que creïn hàbits d'ús responsable de les noves tecnologies. 

Estimulem la creativitat

11estimulemEns proposem conèixer les dimensions en les quals destaca cada alumne i que motiven el seu acostament personal a la realitat. Afavorim el desenvolupament de les competències aproximant-nos al context des d'òptiques diverses, per potenciar les múltiples intel·ligències dels nostres alumnes. Volem despertar l'observació i el gust creatiu dins les aules i en totes les activitats que s'organitzen al centre.

Avaluem el procés d'aprenentatge

12evaluamosL'avaluació del procés d'aprenentatge és personalitzada i continuada. Està vinculada a l'adquisició de competències i al coneixement interdisciplinari, tenint en compte tant els resultats com el procés. Busquem que els alumnes siguin capaços de realitzar les seves pròpies autoavaluacions. 

Oferim un servei de qualitat

13oferimDesitgem augmentar el grau de satisfacció de tots els que formem part de la comunitat educativa. Això suposa la reflexió entorn de la nostra proposta pedagògica i una contínua actualització del personal docent, impregnada de creativitat i innovació. Així mateix, fomentem l'aplicació d'eines per a la millora de la gestió. 

                                                                                   
treballenxarxa

Subscripció a aquest canal RSS