facebooktwitter instagram youtube

La Institució titular

LA INSTITUCIÓ TITULAR

instituciotitular

 

La institució titular dels nostres centres és l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell. Som escoles d’inspiració cristiana on vivim la nostra missió educativa com un servei a la societat. El nostre desig és formar alumnes preparats per la vida i compromesos amb la societat. Per això, oferim una educació integral.