facebooktwitter instagram youtube

Missió

MISSIÓ

missio

 

La missió principal dels nostres centres és la formació integral dels alumnes. Oferim els elements necessaris per tal que creixin i desenvolupin totes les seves capacitats. Entenem que l'educació ha de contribuir a la construcció del projecte vital de cada persona i ajudar a afrontar les diverses etapes de la vida, les relacions amb els altres i les seves responsabilitats. D'aquesta manera, afavorim el desenvolupament de la vocació personal i professional de cadascun dels nostres alumnes.